Korupcijos prevencija

Printer Friendly, PDF & Email

Apie galimai neskaidrias Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro darbuotojų veiklas galite pranešti:

  • raštu (Viešoji įstaiga „Lazdijų švietimo centras“, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai);
  • už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui telefonu 8-656-13893;
  • elektroniniu paštu nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt;
  • atvykus į įstaigą (kreiptis tiesiogiai į už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingą asmenį, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai).

Kreipiantis raštu, ant voko būtina nurodyti – "Už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui".

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją:

Nerijus Jurkonis,
Projekto vadovas,
nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt , tel. 8-656-13893.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2019–2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS