Korupcijos prevencija

Printer Friendly, PDF & Email

Apie galimai neskaidrias Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro darbuotojų veiklas galite pranešti:

  • raštu (Viešoji įstaiga „Lazdijų švietimo centras“, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai);
  • už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui telefonu +370 656 13893;
  • elektroniniu paštu pranesk@svietimocentras.lt ;
  • atvykus į įstaigą (kreiptis tiesiogiai į už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingą asmenį, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai).

Kreipiantis raštu, ant voko būtina nurodyti – "Už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui".

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją:

Nerijus Jurkonis,
Projekto vadovas,
nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt , tel. +370 656 13893.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2019–2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ETIKOS KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO VEIKSMŲ ĮSTAIGOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

Duomenys apie atvejus, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus ir kt.

PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKALRUOTI PRIVAČIUS INTERESUS SĄRAŠAS 

Informacija atnaujinta: 2024-02-28 11:36