Korupcijos prevencija

Printer Friendly, PDF & Email

Apie galimai neskaidrias Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro darbuotojų veiklas galite pranešti:

  • raštu (Viešoji įstaiga „Lazdijų švietimo centras“, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai);
  • už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui telefonu 8-656-13893;
  • elektroniniu paštu nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt;
  • atvykus į įstaigą (kreiptis tiesiogiai į už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingą asmenį, Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai).

Kreipiantis raštu, ant voko būtina nurodyti – "Už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui".

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją:

Nerijus Jurkonis,
Projekto vadovas,
nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt , tel. 8-656-13893.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2019–2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

Duomenys apie atvejus, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus ir kt.

 

Informacija atnaujinta: 2022-06-20 10:01