Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Printer Friendly, PDF & Email

Nuo 2013-11-19  prie VšĮ Lazdijų švietimo centro įsteigtas Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (toliau - TAU). TAU - savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti vyresnio amžiaus žmones, neturinti juridinio asmens statuso ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse. Nuo 2016 m. TAU pradėjo savo veiklą Veisiejuose, nuo 2023 m. TAU veikia ir Seirijuose.

TAU veiklos tikslas – padėti vyresniojo amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, išlikti aktyvia visuomenės dalimi, skatinant juos bendravimui, mokymuisi visą gyvenimą, saviraiškai, kultūrinio ir pilietinio akiračio plėtimui.

TAU uždaviniai:

  • organizuoti vyresniojo amžiaus žmonėms aktualiomis temomis paskaitas, seminarus,  kursus, mokymus, akcijas, edukacijas bei kitokius šviečiamojo pobūdžio renginius, išvykas, keliones, susitikimus su dėstytojais, gydytojais, meno, kultūros, visuomenės veikėjais, pedagogais, kitais specialistais ir svečiais iš užsienio;
  • remti vyresniojo amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę;
  • propaguoti kultūrinę ir visuomeninę patirtį, skatinti domėjimąsi sveika gyvensena, sportu, ugdyti (s) asmens emocinį intelektą;
  • skatinti bendravimą tarp kartų (vaikų ir jaunimo) bei palaikyti ryšius su kitais Trečiojo amžiaus universitetais, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis ir organizacijomis, sprendžiant vyresniojo amžiaus žmonių problemas.

 

2023 m. mokslo metus pradėjo 195  dalyviai: 90 Lazdijuose, 58 Veisiejuose ir 47 Seirijuose. Švietimo centras neapsiriboja vien akademinių užsiėmimų organizavimu TAU klausytojams. Organizuojami įvairūs praktiniai užsiėmimai (menų kūrybinės dirbtuvės, IT ir užsienio kalbų gebėjimų tobulinimas, fizinio aktyvumo praktinės veiklos, dainų ansamblio veikla ir pan.) bei klausytojų laisvalaikio organizavimas (kelionės į kultūrinius renginius kituose miestuose, edukacinės, pažintinės  išvykos, saviraiška ir pan.)

Daugiau informacijos apie Trečiojo amžiaus universiteto veiklą galite gauti atvykę  adresu Seinų g. 1, Lazdijai, arba paskambinę telefonu Nr. +370 318 51779.

Lazdijų TAU nuostatai

Informacija atnaujinta: 2024-02-28 11:35