Paslaugos

Printer Friendly, PDF & Email

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Teikiame tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairioms profesinėms grupėms.

Teikiame kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: tiriame pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengiame kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kt.

Teikiame metodinę pagalbą: organizuojame  ir koordinuojame pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje, bendradarbiaujame diegiant metodines naujoves, kaupiame metodinę literatūrą, sudarome sąlygas ja naudotis ir kt.

Teikiame informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje.

 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų konsultavimas.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas.

Asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimas.

Informacijos kaupimas ir analizavimas apie rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius; jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą.

Mokinių, mokytojų, tėvų, globėjų konsultavimas ugdymo formų, būdų, ugdymo vietos parinkimo klausimais.

Metodinės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose veikiančioms specialiojo ugdymo komisijoms, ugdymo įstaigų darbuotojams optimalių vaikų ugdymo sąlygų, ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais.

 

ECDL TESTAVIMO CENTRO PASLAUGOS

Lazdijų švietimo centras autorizuotas kaip Įgaliotasis ECDL testavimo centras. Pasirašyta Autorizavimo sutartis su VšĮ “Informacinių technologijų institutas”.

Organizuojame kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą kursus ir ECDL testų laikymą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS

Nuo 2011 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-03-15 įsakymas Nr. 1V-201). Valstybės tarnybos departamente įregistruotos  Centro parengtos valsybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos. Rengiame programas pagal individulius valstybės tarnautojų mokymų poreikius.

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

Lazdijų švietimo centras - Lazdijų r. savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Programos tikslas - sumažinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančiuose daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti Lazdijų rajono savivaldybės estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.

Informacija apie programą:  http://www.sc.lazdijai.lt/renovacija/ .

 

PATALPŲ NUOMA

Lazdijų švietimo centras nuomoja patalpas mokymų, seminarų, kursų, konferencijų organizavimui. Patalpos yra puikioje strateginėje vietoje Lazdijų miesto centre, Seinų g. 1.

Siūlome pas mus organizuoti kursus, seminarus, mokymus ar panašaus pobūdžio susitikimus. Salės tinkamos susirinkimams, produktų pristatymams, mokymams, klubų susitikimams.

Yra galimybė darbui su kompiuteriais. Veikia 14 kompiuterių klasė su interneto ryšiu.

Pasirinkę mūsų patalpas galėsite naudotis:

  • skaitmeniniu projektoriumi,
  • nešiojamu kompiuteriu,
  • konferencine lenta,
  • ekranu,
  • bevieliu internetu.

Esant poreikiui teikiame šias papildomas paslaugas:

  • kopijavimas,
  • kavos pertraukėlių organizavimas,
  • dalomosios medžiagos paruošimas.

 Papildoma informacija teikiama tel. (8 318) 51779, el. p. sc@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta: 2015-01-31 00:38