Pirmasis šiais metais SETI (Sejny English Teacher Initiative, liet. SAMI – Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva) susirinkimas vyko ne Seinuose kaip įprastai, o Suvalkuose. Justynai Bober, buvusiai Gibų (Giby) mokyklos anglų k. mokytojai pradėjus dirbti švietimo centre Suvalkuose, būtent į ten rugsėjo 27 dieną buvo pakviesti abiejų šalių SETI dalyviai.
Į susitikimus anksčiau ir dabar vykstame norėdami tobulėti kaip anglų kalbos mokytojai, gerinti savo pačių anglų kalbos įgūdžius, dalintis savo patirtimi bei žiniomis bei aptarti pamokos ( ne tik anglų k.) tobulinimo galimybes.
Vienas iš SETI įkūrėjų Patrick Fox šįsyk trumpai prisiminė SETI pradžią, kai su Dorota Campfield savo namų svetainėje kartu aptarinėdami anglų kalbos mokymo Lenkijos mokyklose tobulinimą, suvokė, kad šitaip jiems besišnekant niekas nesikeis. Taip galvoje gimė SETI planas. Netrukus Seinų mero Arkadiusz Adam Nowalski remiami susitikimai, prasidėję Seinų viešbutyje, persikėlė į Seinų Rotušę. Po 2017 m. kovo 9 dienos Lazdijų švietimo centre įvykusio susirinkimo, kuriame mūsų rajono anglų k. mokytojų būrelio tarybai Dorota ir Patrick pristatė SETI idėją, Lazdijų rajono anglų k. mokytojai vykdavo į Seinus. Tiesa, 2018 m. gegužės 24 dieną susitikimas vėl vyko Lazdijų švietimo centre.
Šį sykį, rugsėjo 27 d. Suvalkuose, Patrick kvietė rengti projektus ir išbandyti juos atskirose abiejų šalių mokyklose. O išanalizavus rezultatus atlikti mokslinius tyrimus. Taip galėtų atsirasti tegul ir nedidelis SETI tyrimas. Per kavos pertraukėlę Patrick kalbėjo apie konferencijos būtinumą. Konferencijos, kurioje norėtų matyti politikus, mokyklų vadovus ir visus nuo ko priklauso ir kam svarbus yra užsienio kalbų mokymas. Būtent tuos, kurie dalina ir skirsto pinigus. Kritikavo jis Lenkijoje vykstančią mokyklų renovaciją, todėl prie SETI susirinkime (2018 m. liepos 14 d.) jau gvildentos proksemijos temos bus dar tikrai ne kartą sugrįžtama. Priminsiu, kad proksemija – mokslas nagrinėjantis žmogaus santykį su erdve.
Lenkų mokytoja Marta Traczkowska, iš pradinės mokyklos Bakałarzewe, klabėjo apie beprasidėsiantį sąmoningumo ugdymą (mindfulness) savo mokykloje. Sąmoningumas, pasak jos, padeda suprasti, kur esate ir koks yra jūsų santykis su patiriama situacija. Labiau koncentruojantis į pojūčius, galima išmokti atkurti savyje gerumą, aiškumą ir nusiraminimą. Ji teigė, kad vaikams jų programa bus įrankis, skirtas gyventi visavertį ir užtikrintą gyvenimą. Mokyklai tai yra būdas kuo geriau paruošti mokinius suaugusiųjų gyvenimui. Tikėtina, kad ši programa bus sėkmingai įgyvendinama su visų tipų vaikais ir net sudėtingiausiose klasėse. Pridursiu, kad ją vykdys visi mokytojai visose klasėse.
Justyna Bober pristatė „Genijaus valandos“ programą, kuri pradedama labai paprastomis prielaidomis, tokiomis kaip skirti savo mokiniams 20% laiko mokytis to, ko jie nori, pasirinkti temą, atsižvelgiant į jų norus. Čia mokiniai užduoda klausimus, patys į juos suranda atsakymus ir sukuria savo mokymosi planą. Negana to, jie nusprendžia, kokiomis priemonėmis naudosis ir ką veiks, išsikelia tikslus ir patys įsivertina. Jie dirba savo tempu, patys nustato darbo atlikimo terminus bei nusprendžia, ar dirbs grupėse, porose, o gal vieni. Galiausiai apsisprendžia, ką sukurs ir kaip tuo savo kūriniu pasidalins su pasauliu.
Trumpai tariant, „Genijaus valanda“ – tai programa, kai mokiniams suteikiama laiko ir galimybių išspręsti sau rūpimą problemą, kurią jie nori ištirti. Temos gali būti tokios, kurias mokiniai jau žino arba, atvirkščiai, prie kurių „prisiliečia“ pirmą kartą. „Genijaus valanda“ įkūnija riziką ir mokymąsi atrandant. Neprivalu būti genijumi, idant išbandytum „Genijaus valandą“. Tai aistra ir tyrimais paremta veikla.
Būtent aistra ir tyrimais paremta SETI veikla bei noras keistis, keisti ir dalintis. Tai ir buria abiejų šalių bendraminčius diskusijoms, vieną, dažniausiai paskutinį, kiekvieno mėnesio penktadienį.
Dėkojame Lazdijų rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei už suteiktą galimybę tęsti Lietuvos ir Lenkijos anglų k. mokytojų bendradarbiavimą.

Informaciją parengė
Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Jūratė Sutkuvienė