Gegužės 12 d. nuotoliniu būdu vyko konsultacija mokytojų padėjėjams „Mokytojo padėjėjo vaidmuo mokykloje“. Konsultaciją vedė VšĮ Lazdijų švietimo centro logopedė Žaneta Burbulevičienė, psichologė Daiva Česnulevičienė, socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė, specialioji pedagogė Asta Panebažienė. Renginio metu buvo aptartos mokytojo padėjėjo funkcijos ir atsakomybės, nagrinėti probleminiai klausimai ir situacijos.

    Esant poreikiui mokytojų padėjėjai (-os) gali registruotis sekančioms konsultacijoms „Mokytojo padėjėjo vaidmuo mokykloje“  tel. 8 67537824 arba  el. p.  zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt.

    Primename, kad švietimo pagalbos specialistės dirba nuotoliniu būdu, konsultuotis pedagoginiais psichologiniais klausimais tėvai, pedagogai, specialistai, mokiniai gali žemiau nurodytais kontaktais:

    Psichologių konsultacijos:

    Logopedės konsultacijos -  Žaneta Burbulevičienė tel. 8 675 37824, el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

    Specialiosios pedagogės konsultacijos - Asta Panebažienė tel. 8 674 23306, el. p. asta.panebaziene@lazdijai.lt

    Socialinės pedagogės konsultacijos - Judita Dzevyžienė tel. 8 693 85719, el. p. judita.dzevyziene@lazdijai.lt