Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl situacijos, susijusios su korona virusu“, pirminiai ir pakartotiniai vaikų vertinimai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių VšĮ Lazdijų švietimo centre šiuo metu nevyksta. Jie bus atnaujinti artimiausiu metu.

   Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11  Nr. SR-2206 rekomendacijomis  “Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais”, VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai nusistato vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo prioritetus ir preliminarius vertinimo grafikus, pirmenybę teikiant pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus)  vaikų vertinimui ir iki š. m. kovo 13 dienos užregistruotiems vertinimui mokiniams. Apie planuojamus vertinti anksčiau užregistruotus mokinius mokykloms pranešime. 

   Kadangi šiuo metu vertinimų datos nenumatytos, bet situacija gali bet kada pasikeisti, ugdymo įstaigų prašome iš anksto parengti užregistruotų mokinių  VšĮ Lazdijų švietimo centro Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo tvarkoje nurodytus dokumentus. Vertinimai bus atliekami tik iš anksto užregistravus mokinius, suderinus laiką ir gavus tinkamai užpildytus reikiamus dokumentus.

   Ugdymo įstaigų dokumentai dėl mokinių vertinimo priimami adresu Dzūkų g. 1, Lazdijai, iš anksto pranešus apie atvykimą.

  

  Registruotis galima telefonu 8 640 47912 arba žemiau nurodytais kontaktais:

   logopedė Žaneta Burbulevičienė – tel. 8 675 37824, el. p. zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt

   psichologė Kristina Cibulskė – tel. 8 612 75732, el. p. kristijonele@gmail.com

   psichologė Daiva Česnulevičienė – tel. 8 687 56773, el. p. daiva.cesnuleviciene@lazdijai.lt

   socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė – tel. 8 693 85719, el. p. judita.dzevyziene@lazdijai.lt

   specialioji pedagogė Asta Panebažienė – tel. 8 674 23306, el. p. asta.panebaziene@lazdijai.lt