Su Rugsėjo 1-ąja!

Su nauja energija ir šypsena - į naujus mokslo metus! Visiems linkime mokymo(si) džiaugsmo bei prasmingų ir malonių patirčių!