Seminaras pradinių klasių mokytojams „Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo, motyvavimo ir skatinimo būdai“

„Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo, motyvavimo ir skatinimo būdai“

Lazdijų švietimo centras gegužės 18 d. 14.00 val. kviečia pradinio ugdymo mokytojus į ilgalaikės programos „Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos ir naujovės. Aktyvus, tyrinėjimu grįstas, kiekvieno pradinių klasių mokinio mokymasis“ 6 ak. val. nuotolinį seminarą „Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo, motyvavimo ir skatinimo būdai“

Lektorė - Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Europos Mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio inspektorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkės pavaduotoja, bendrųjų programų (2021) darbo grupės narė.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu zoom.us arba MS Teams platformoje.

Seminaro kaina 20 Eur. Daugiau informacijos ir registracija www.semiplius.lt, el. paštu jurgita.baleviciute@svietimocentras.lt arba tel. 8 620 22542

Kitus Lazdijų švietimo centro renginius sekite gegužės mėnesio veiklos plane http://svietimocentras.lt/.../rengi.../Planas%202022-5_0.pdf