Švietimo forume diskutuota apie ugdymo kaitos naujoves ir pažangos galimybes

.

Balandžio 14 d. Lazdijų švietimo centro organizuotame švietimo darbuotojų forume „Mokykla – nuolatinės kaitos bei naujovių iniciatorė ir diegėja“ rajono mokytojų bendruomenė dalyvavo itin gausiai. Tema aktuali kiekvienam, dirbančiam šiandieninėje mokykloje. Renginio tikslas – aptarti švietimo bendruomenės pasirengimą įgyvendinti pokyčius, diegiant atnaujintą ugdymo turinį, dalyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, įvardinti pagrindines ugdymo kaitos sėkmės prielaidas, paskatinti visų suinteresuotų pusių įsitraukimą į kiekvieną kaitos įgyvendinimo etapą, padėti mokytojams bei ugdymo įstaigų vadovams pozityviai vertinti švietimo naujoves.

Sveikindama forumo dalyvius, rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė linkėjo naudingų diskusijų, drąsių ir novatoriškų sprendimų ugdant rajono jaunąją kartą ne tik sėkmingais žmonėmis ir specialistais, bet ir Lazdijų krašto patriotais, kurie norėtų gimtinėje gyventi, dirbti ir jai kurti. Pasak jos, švietimas, jai vadovaujant rajonui, visuomet buvo ir išliks prioritetinė sritis, kurios pažangai ne tik keliami aukšti tikslai, bet ir skiriamas atitinkamas finansinis dėmesys.  

Forumo metu pranešimus skaitę ypatingų kompetencijų ugdymo pokyčių procese ir kolektyvų vadyboje pasiekę lektoriai – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė prof. Vilija Targamadzė ir Lietuvos Respublikos Seimo kancleris, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius Modestas Gelbūda dalijosi savo darbo patirtimis, kaip kūrybiškai ir patraukliai mokiniams siekti rezultatų ugdymo procese.  

Rajono mokyklų ugdymo proceso atsinaujinimo ir pažangos garantas yra dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Pagrindinius šios programos tikslus, įgyvendinimo būdus, priemones, siektinus rezultatus bei formas, kaip programa palies kiekvieną rajono ugdymo įstaigą,  pristatė rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklų koordinatorė Angelė Mizerienė.

Antrojoje forumo dalyje pranešimą „Mokytojas – ugdymo proceso dizaineris ir konsultantas. Kompetencijomis grįstas ugdymas: sprendimai ir susitarimai mokykloje“ skaitė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Jūratė Valuckienė ir Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė. Vėliau darbo grupėse jos vedė ir praktinius mokymus, kurių metu siekta išsiaiškinti, kaip forumo dalyviai supranta pokyčius diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Buvo diskutuojama ieškant atsakymų į kylančius klausimus bei geriausių iššūkių sprendimo būdų.

Informacijos šaltinis www.lazdijai.lt

Informacija atnaujinta: 2023-04-18 14:29