VU mokslininkų projektas "Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu"

VU mokslininkai reaguodami į naujus mūsų visuomenei iškylančius iššūkius įgyvendino projektą „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti ir persiorganizuoti visa švietimo sistema, visas vaikų ugdymo (dalykinio, socialinio, net fizinio) procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytų sąlygų iššauktas staigus pokytis paveikė ugdymo proceso dalyvių (vaikų, tėvų, mokytojų) sąveikas, įsitraukimą ir vaidmenis ugdymo procese, ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį.

Projekto tikslas – visapusiškai išanalizuoti privalomo ugdymo(si) iššūkius ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), grėsmes ir galimybes priešmokyklinės ir 1–8 klasių vaikų fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei ir parengti rekomendacijas švietimo, socialinės politikos formuotojams ir vykdytojams, mokyklų vadovams, mokytojams ir tėvams.

Projekto metu buvo atlikta išsami ir įvairiapusė privalomo nuotolinio mokymo (dėl COVID-19 pandemijos) pasekmių vaiko ugdymui ir sveikatai analizė apimant vaiko bei visų ekologinių raidos sistemų veiksnius.

Vasarą atliktas projekto pirmo etapo tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei trys šimtai 6–14 metų amžiaus vaikus turinčių tėvų, apklausti mokytojai ir mokiniai fokus grupėse, susipažinta ir su kitais šalyje atliktų apklausų rezultatais. Remiantis naujausia informacija parengtos rekomendacijos mokyklų administracijoms ir švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, tėvams, globėjams, mokiniams. Rekomendacijas galite rasti čia: https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Dokumentainuorodos/VU_mokslinink%C5%B3_projekto_rekomendacijos.pdf