Kvalifikacijos tobulinimas

Printer Friendly, PDF & Email

Teikiame tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairioms profesinėms grupėms. (Siūlomų programų sąrašas čia)

Teikiame kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: tiriame pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengiame kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kt.

Teikiame metodinę pagalbą: organizuojame  ir koordinuojame pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje, bendradarbiaujame diegiant metodines naujoves, kaupiame metodinę literatūrą, sudarome sąlygas ja naudotis ir kt.

Nuo 2011 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-03-15 įsakymas Nr. 1V-201). Valstybės tarnybos departamente įregistruotos  Centro parengtos valsybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos. Rengiame programas pagal individulius valstybės tarnautojų mokymų poreikius.

 

Informacija atnaujinta: 2024-01-23 14:15