Pirmoji TŪM stažuotė Vilniaus miesto ir Utenos rajono savivaldybėse „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos progresyviose Lietuvos mokyklose ir ugdymo centruose“

12

Balandžio 10-11 d. gausus būrys Lazdijų r. mokytojų, mokyklos vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų išvyko į pirmąją Tūkstantmečio mokyklų programos stažuotę  „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos progresyviose Lietuvos mokyklose ir ugdymo centruose“. Stažuotės tikslas – didinti švietimo darbuotojų gebėjimą užtikrinti visų besimokančiųjų poreikius, taikant universalaus dizaino mokymuisi principus bei metodus. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti ir semtis patirties Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje, kur mokyklos direktorius Virginijus Molis ir pavaduotoja Renata Bernotienė kalbėjo apie mokyklos aplinkų pritaikymą sėkmingam įtraukiajam ugdymui(si) bei sensorines erdves. Ypač sudomino pradinio ugdymo mokytojos ekspertės Birutės Žeimienės pranešimas apie savo kuriamas priemones ir taikomus mokymo(si) būdus, kurie patrauklūs ir paveikūs ne tik įprastos raidos vaikams, tačiau ir mokiniams, turintiems ypatingų poreikių. Specialiųjų klasių mokytojos pristatė kaip sekasi rengti individualius ugdymo planus bei bendradarbiauti su kitais mokytojais. Stažuotės dalyviai išgirdo ir mokytojos Astos Čičelytės-Grybienės patirtį dirbant su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais mokiniais.

Dar viena įstaiga svetingai sutikusi Lazdijų mokytojų ir specialistų komandą – Vilniaus Vydūno progimnazija. Progimnazijos direktorė džiaugėsi kolektyvo sutelktumu sprendžiant ugdymo(si) iššūkius, tuo tarpu psichologė A. Olšauskaitė ir specialioji pedagogė I. Pavilionienė - savo patirtimi ugdant ASS turinčius vaikus. Specialioji pedagogė B. Stanevičienė pristatė patirtis dirbant su 5-8 klasių mokiniais.

Po įtemptos dienos stažuotojai užsuko pamatyti įspūdingų Vytauto Valiušio keramikos muziejaus eksponatų bei pabendrauti su pačiu charizmatiškuoju keramiku.

Antrąją stažuotės dieną pedagogai pradėjo Utenos švietimo centre. Utenoje itin didelis dėmesys skiriamas universalaus dizaino mokymuisi prieigai. Susitikimo metu Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė pristatė universalaus mokymosi dizaino taikymo pradžią bei patirtis Utenos rajono švietimo įstaigose. Taip pat mokytojai džiaugėsi turėję progą bent akies krašteliu žvilgtelti į Utenos švietimo centre įsikūrusias STEAM laboratorijas.

Utenos Dauniškio gimnazijos direktorės pavaduotoja ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Tutkienė dalijosi įžvalgomis apie mokykloje kuriamą atvirumo, pasitikėjimo  ir dalijimosi kultūrą, UDM naudą ne tik ypatingų poreikių turintiems mokiniams, tačiau absoliučiai visiems.

Apie požiūrio kaitą, sunkumus, lūkesčius ir džiaugsmus taikant UDM strategijas pradiniame ugdyme bei fizikos pamokose kalbėjo Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių skyrius mokytoja metodininkė Rasa Juodvalkienė ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė ir IT vyr. mokytoja Edita Glasinskienė.

Stažuotojai džiaugėsi galėję įvertinti savo taikomas praktikas, palyginti kuriamas įtraukias ugdymo(si) aplinkas bei pasisemti idėjų ir praktikų kaip tobulinti ugdymo procesą.

Dėkojame svetingiems mokyklų vadovams ir mokytojams taip dosniai besidalijusiems patirtimi, o Utenos švietimo centrui už rekomendacijas ir pagalbą planuojant susitikimus.

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-04-16 11:52