Biblioteka

Printer Friendly, PDF & Email

Švietimo centro  bibliotekos pagrindinį fondą sudaro:

 • mokymo literatūra;
 • mokslinė ir kita literatūra;
 • grožinė literatūra.

Biblioteka gauna periodinį leidinį „Švietimo naujienos"

Biblioteka komplektuoja literatūrą atsižvelgdama į ugdymo proceso reikalavimus. Kaupiant literatūrą konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais ir mokytojais.

Bibliotekos katalogą galite rasti BIBLIOTEKA_0.doc

 

VšĮ Lazdijų švietimo centras rekomenduoja:

 

Leif Runar Forsth. Naujas praktinis mąstymas. Vilnius: Eugrimas, 2014.

Svarbiausias išteklius esi tu pats. Šia knyga siekiame padėti tau:

 • lengviau spręsti problemas;
 • pažvelgti į problemas iš įvairių pusių;
 • įžvelgti naujas galimybes ir iššūkius;
 • įgyvendinti daugiau idėjų;
 • visapusiškiau ir lanksčiau mąstyti;
 • kūrybiškiau išnaudoti tavyje slypinčius išteklius;
 • paskatinti tave ir kitus;
 • bendradarbiauti.

Norime, kad išmoktum geriau pasinaudoti tuo, kas glūdi tavyje, savo paties ir kitų labui bei džiaugsmui.

Naujas_praktinis_mastymas.pdf

 

Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gaučaitė, Rasa Pocevičienė, Erika Masiliauskienė, Rasa Vilutienė, Lilija Norutienė. Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas. Metodinė priemonė. Vilnius: Eugrimas, 2014.

„Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“ – metodinė priemonė, skirta dirbantiems ir būsimiems pradinių klasių pedagogams, siekiantiems ugdyti mokinių kūrybiškumą sprendžiant praktines problemas, taip plėtoti savo profesines kompetencijas.

Pradiniu_klasiu_mokiniu_kurybiskumo_ugdymas_sprendziant_praktines_problemas_0.pdf

 

Lietuvos vartotojų institutas parengė edukacines priemones, kurias naudodami formalaus ir neformalaus švietimo organizacijų atstovai moksleiviams, gimnazistams arba plačiajai visuomenei galės pristatyti tapatybės vagysčių problemą ir Sąžiningos prekybos judėjimą.

Skaidrės "Atsargiai: tapatybės vagystė" yra metodinė priemonė mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams, skirta naudoti vedamų užsiėmimų metu. Skaidrėse pasinaudojant konkrečiais pavyzdžiais pristatomos asmens duomenų ir tapatybės vagystės sąvokos, aptariami tapatybės vagystės būdai kasdieniame gyvenime ir pasitelkiant moderniąsias technologijas. Galiausiai atlikdami praktines užduotis mokiniai įsisavins pagrindines atsakingo elgesio su asmens duomenimis taisykles, leidžiančias apsisaugoti nuo tapatybės vagysčių

Skaidrių leidyba finansuota Europos Sąjungos Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programos, Šiaurės ministrų tarybos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Lietuvos vartotojų instituto lėšomis. Plačiau: http://www.vartotojai.lt/tapatybe

Tapatybės vagystė.pdf

 

"Sąžiningos prekybos" edukacinių priemonių rinkinys sudarytas iš viena kitą papildančių priemonių - DVD, į kurį įeina trys animaciniai filmai, interaktyvus edukacinis žaidimas ir skaidrės pamokoms, ir brošiūros "Sąžiningas prekybos vadovas". Edukacinės priemonės gali būti naudojamos tiek kartu, tiek atskirai. Visos priemonės pristato "Sąžiningos prekybos" judėjimo (angl. Fair Trade) esmę, principus, pagrindinius produktus, jų įvairovę, naudą gamintojams bei vartotojams.

Edukacinių priemonių rinkinys parengtas kartu su partneriais iš Latvijos (Green Liberty) ir Estijos (Mondo), įgyvendinant Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą "Sąžininga prekyba: informuotumo didinimas:. Plačiau: http://www.vartotojai.lt/fairtrade

Sąžininga prekyba.pdf

 

Leidinius galite skolintis VšĮ Lazdijų švietimo centro bibliotekoje

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-01-22 15:58