Konferencijoje apžvelgta per 40 iškilių Lazdijų krašto žmonių

Lazdijų krašto iškilių žmonių atminimo įprasminimas švietimo ir kultūros kontekste. Sigitas Geda ir kitos asmenybės“.

Besibaigiant 2023-iesiems – kraštiečio poeto Sigito Gedos atmintiniems metams, Lazdijų švietimo centras kartu su Lazdijų rajono savivaldybe organizavo konferenciją „Lazdijų krašto iškilių žmonių atminimo įprasminimas švietimo ir kultūros kontekste. Sigitas Geda ir kitos asmenybės“.  Konferencijos metu kraštotyrininkas, knygų apie Lazdijų ir Veisiejų kraštą autorius Albinas Jarmala bei pranešėjai iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Veisiejų Sigito Gedos, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijų, Šeštokų ir Šventežerio mokyklų, Lazdijų švietimo centro, VESK Pietų Lietuvos filialo, Lazdijų kultūros centro, Lazdijų krašto muziejaus bei Lazdijų viešosios bibliotekos apžvelgė per 40 Lazdijų rajono savivaldybėje gimusių, gyvenusių ir tebegyvenančių asmenybių: garbės piliečių, mokslininkų, meno, kultūros, sporto, kraštotyros bei kitų sričių atstovų, kurių darbai ar visuomeninė veikla reikšmingai vertinama Lazdijų krašte, šalyje bei užsienyje. Apibendrinant konferenciją pasidžiaugta kūrybingais mokiniais, mokytojais, kultūros darbuotojais, išsakyta mintis, kad pagerbiant savo kraštiečius savivaldybėje kasmet būtų  paskelbti atmintini metai.  2024-uosius buvo siūloma skelbti kunigo, istoriko,  kraštotyrininko, Krikštonių kaimo kūrėjo, suprojektavusio Krikštonių bažnyčią, visuomenės ir valstybės veikėjo, publicisto Jono Raitelaičio metais. Kitąmet bus minimas jo gimimo metinių 140-asis jubiliejus. 

Informacija atnaujinta: 2023-12-04 13:06