Konsultacija-susitikimas su UTA ambasadoriais

Ruošiantis atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui Lazdijų švietimo centre vyko konsultacija, kurioje dalyvavo UTA (ugdymo turinio atnaujinimo) ambasadoriai – Lazdijų rajono savivaldybės mokytojai, deleguoti į Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymus.

Ruošiantis atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui Lazdijų švietimo centre vyko konsultacija, kurioje dalyvavo UTA (ugdymo turinio atnaujinimo) ambasadoriai – Lazdijų rajono savivaldybės mokytojai, deleguoti į Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymus. Šio projekto Lazdijų rajono savivaldybėje įgyvendinimo darbo grupės pirmininkė, Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė pristatė susitikimo kontekstą, aptarė UTA įgyvendinimo eigą Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose bei UTA ambasadorių vaidmenį. Metodininkės Jurgita Balevičiūtė ir Neringa Rasiulienė  supažindino su atliktos apklausos „Mokyklų pasirengimas atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimui“ rezultatais bei kvietė mokytojus  pasidalinti turima informacija, sėkmingomis praktikomis, papildant Profesinės patirties banką, išsakyti mintis, su kokiais iššūkiais šiame etape tenka susidurti ir kokia metodinė pagalba būtų reikalinga.  Apžvelgus esamą pasirengimo UTA įgyvendinimui situaciją, numatytos tolimesnės bendros veiklos, iš kurių svarbiausios – forumo organizavimas bei tikslinės informacijos pasidalijimas įvairių dalykų metodiniuose būreliuose.

Informacija atnaujinta: 2023-02-15 09:17