Skelbiame atranką psichologo(ės) pareigoms užimti

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras skelbia atranką psichologo(ės) pareigoms užimti

Pareigos: Psichologas(ė), 0,4 etato, 16 val./sav.

Darbo aprašymas: Teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams; vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; konsultuoja mokytojus ir tėvus vaikų ugdymo klausimais; dalyvauja įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones. Sudaromos sąlygos profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui.

Reikalavimai:
-įgijęs Socialinių mokslų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turintis psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
-turėti darbo patirties teikiant psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
-turėti patirties įvertinant vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; konsultuojant mokytojus ir tėvus vaikų ugdymo klausimais;
-gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
-informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
-reikiamų teisės aktų išmanymas (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktai, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinti dokumentai: Psichologo profesine etika, Tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

Privalumai:
- gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III LT ir kitomis standartizuotomis metodikomis);
- patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus;
- mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
- mokėti lenkų arba rusų kalbą;
- podiplominės studijos (gali būti dar nepabaigtos).
Darbo užmokestis: Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos. Turinčiam ne mažesnį 3 m. profesinio darbo stažą, IV kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 5,89, koeficientas didinamas 20 proc. A1 lygio pareigybei, koeficientas didinamas 5-20 proc. už veiklos sudėtingumą.

Adresas: Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras, Seinų g. 1, Lazdijai.
Skelbimo data: 2020-09-02

Kontaktinė informacija: Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu (8650)82858.
CV (gyvenimo aprašymus) prašome siųsti iki š. m. rugsėjo 30 d. el. paštu: egle.macioniene@lazdijai.lt;
Pretendentai, atitikę kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį. Apie pokalbio datą ir laiką informuojami asmeniškai CV nurodytu el.paštu.