Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas"

.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra. Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Lazdijų švietimo centras projekte dalyvauja kaip Trečioji šalis, paskirta savivaldybės sprendimu. (2022-11-04 tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Nr. 15-915)

Lazdijų švietimo centre dirba du karjeros specialistai, kurie teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas Lazdijų rajono mokyklose.

Karjeros specialistai padeda mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes grupinių ir individualių konsultacijų metu, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, studijų krypties pasirinkimą.

 

Karjeros specialistų kontaktai:

Rasa Jušinskienė, tel. nr. +370 614 53110

Irma Kunsevičienė, tel. nr. +370 615 9586

Informacija atnaujinta: 2023-02-03 09:19