ŠMSM leidinyje išskirtinis dėmesys įtraukiojo ugdymo klausimams

.

Įtraukusis ugdymas – ugdymas lanksčioje švietimo sistemoje, užtikrinančioje visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl savo ypatumų bei jų įtrauktį bendrojo ugdymo sistemoje, bendrose mokymosi aplinkose, sukuriant visiems besimokantiesiems lygias ugdymosi galimybes, mokantis drauge su visais. Įtraukiojo ugdymo plėtotei būtina tinkama švietimo politika, mokyklos perspektyva ir metodinė bei organizacinė parama mokytojui

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija leidžia kasmetinį leidinį, kuriame šalies ir savivaldybių lygmeniu apžvelgiama švietimo būklė. 2022 metų leidinyje išskirtinis dėmesys skiriamas įtraukiojo ugdymo klausimams. Su leidiniu susipažinti galite čia.

Informacija atnaujinta: 2022-11-30 15:07