Socialinio pedagogo pagalba SUP mokiniams

.

Siekiant užtikrinti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą "Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas" įdarbino dvi socialines pedagoges (viso 0,5 et.). Darbo vieta – VšĮ Lazdijų švietimo centras, Dzūkų g. , Lazdijai.

Socialinės pedagogės veda užsiėmimus vaikams, kurių tikslas – ugdyti vaikų socialinius, emocinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) integraciją, sėkmingą socializaciją visuomenėje. Specialistės konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos ir jų sprendimo klausimais ir kita.

 Susidomėjus kviečiame kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

-    Judita Dzevyžienė tel. 869385719, el. paštas judita.dzevyziene@svietimocentras.lt

-    Rasa Jušinskienė tel. 861453110 , el. paštas rasa.jusinskiene@svietimocentras.lt