Naujienos

Kvietimas skaityti pranešimą konferencijoje „Įtraukiajam ugdymui palanki aplinka – iššūkiai ir galimybės“

2020-02-11 14:36

   VšĮ Lazdijų švietimo centras maloniai kviečia dalyvauti ir skaityti pranešimą konferencijoje „Įtraukiajam ugdymui palanki aplinka – iššūkiai ir galimybės“, kuri vyks 2020 m. balandžio 16 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Seinų g. 1, Lazdijai).

 

Lapkričio temos SETI: lyderystė ir sąmoningumo ugdymas

2019-12-13 08:23

Lapkričio 29 dieną įvyko trečiasis SETI (”Sejny English Teacher Initiative”, liet. SAMI – Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva) susitikimas šiais mokslo metais, šįsyk Seinų nuošalėje esančioje pradinėje mokykloje. Kaip visuomet buvo numatytos viena kitą papildančios susitikimo temos: Adaptyvi lyderystė ir Sąmoningumo ugdymas.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai