Naujienos

Patirtį sėmėme ir su šaukštu

2020-09-18 16:10

Lazdijų švietimo centras, įgyvendindamas projektą verslumo kompetencijų ugdymas“ rugsėjo 11-12 dienomis organizavo išvažiuojamuosius mokymus į Pakruojo ir Radviliškio rajonus tema „Bendruomeninio verslo vystymas ir paslaugų kaimo vietovėse plėtra“. Mokymuose buvo siekiama pristatyti bendruomeninio verslo teikiamas galimybes, pagrindinius principus ir sėkmingus modelius.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai