Naujienos

Virtualūs SETI susitikimai arba „įsivaizduokime mokyklą iš naujo“

2020-04-03 09:29

Kovo 27 dieną, 21 val. Lietuvos laiku vyko nuotolinis susitikimas su SETI (”Sejny English Teacher Initiative”, liet. SAMI – Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva). Trys anglų kalbos mokytojos Onutė Subačienė (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija), Rita Babarskaitė (Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija) ir šių eilučių autorė (Krosnos mokykla) virtualiai susitiko su savo kolegomis Lenkijoje.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai