Naujienos

Pradedamas įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas „Būk detektyvas“

2017-10-30 11:40

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su VšĮ Lazdijų švietimo centras pradeda įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis bus plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas, bus skiepijami mokiniams įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.

Medijų ir informacinis raštingumas: galimybės ir iššūkiai

2017-09-12 13:00

Kas?

Lietuvos kultūros taryba finansavo Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą „Medijų ir informacinis raštingumas: galimybės ir iššūkiai“. Projektas parengtas drauge su partneriais VšĮ Lazdijų švietimo centru, Lazdijų rajono Neįgaliųjų draugija ir Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto Seirijų filialu.

Kada?

Raktažodžiai: 

Kūrybingumo magija arba mokymai(si) Seinuose tęsiasi

2017-05-16 16:37

Balandžio 28 dieną SETI (Sejny English Teacher Initiative) (lietuviškai SAMI Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva) kvietimu anglų k. mokytojų susitikime, kuris, kaip įprastai, vyko Seinų rotušėje, jau antrą kartą vėl dalyvavo keletas mokytojų iš Lazdijų rajono mokyklų. Pagrindinė pranešėja šįkart – Augustavo privačios mokyklos (Augustow Supreme Skola) direktorė, anglų k. mokytoja Katarzyna Olichwier-Bending.

Iš Seinų į Singapūrą – pro praviras duris

2017-05-02 08:53

Kovo 30 dieną Seinų rotušėje vyko SETI ('Sejny English Teacher Initiative') (lietuviškai SAMI Seinų anglų k. mokytojų iniciatyva). Jame dalyvavo ir trijulė iš Lazdijų krašto: Lazdijų kultūros švietimo ir sporto skyriaus specialistė Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų rajono anglų k. metodinio būrelio pirmininkė ir Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos anglų k. mokytoja Rita Babarskaitė ir šias eilutes rašančioji iš Krosnos mokyklos.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai